Cty TNHH dệt Pacific Crystal (Trung Quốc) xả thải trộm ra môi trường tại KCN Lai Vu, huyện Kim Thành, Hải Dương vừa bị cơ quan chức năng xử phạt gần 700 triệu đồng.

Can canh Cty Trung Quoc xa thai trom bi xu phat gan 700 trieu dong - Anh 1

Can canh Cty Trung Quoc xa thai trom bi xu phat gan 700 trieu dong - Anh 2

Trụ sở Cty TNHH dệt Pacific Crystal (Trung Quốc). Ảnh: Minh Đức

Can canh Cty Trung Quoc xa thai trom bi xu phat gan 700 trieu dong - Anh 3

Khu vực xử lý nước thải của Cty TNHH dệt Pacific Crystal (Trung Quốc).

Can canh Cty Trung Quoc xa thai trom bi xu phat gan 700 trieu dong - Anh 4

Đường ống xả nước thải nguy hại được người dân phát hiện.

Can canh Cty Trung Quoc xa thai trom bi xu phat gan 700 trieu dong - Anh 5

Mẫu nước thải được BQL KCN Lai Vu lấy tại khu vực xả thải của Cty TNHH dệt Pacific Crystal.

Can canh Cty Trung Quoc xa thai trom bi xu phat gan 700 trieu dong - Anh 6

Can canh Cty Trung Quoc xa thai trom bi xu phat gan 700 trieu dong - Anh 7

Hệ thống xả thại nước thải ngụy trang.

Can canh Cty Trung Quoc xa thai trom bi xu phat gan 700 trieu dong - Anh 8

Nước thải đen kịt.

Minh Đức