Ba trong số 6 lò phản ứng trong Nhà máy điện Fukushima 1 bị hư hại rất nhiều và điều tồi tệ nhất là hồ chứa nước làm lạnh cho các thanh nhiên liệu đã bị cháy.

Trước tình hình lượng phóng xạ thải ra môi trường từ các lò phản ứng của Nhà máy điện Fukushima 1 ngày càng lớn, chính phủ Nhật đã nâng cấp báo động từ cấp 5 lên cấp 7, cấp cao nhất của một tai nạn hạt nhân dựa theo thang xếp hạng của Cơ quan năng lượng quốc tế. Các quan chức Nhật cho biết quyết định trên được đưa ra dựa vào mức rò rỉ và độ phóng xạ đo được dưới đất và trong nước biển.