Cận cảnh ô tô bay PAL-V chạy bằng xăng có thể bay cao tới 3,8km

Gốc
Ô tô PAL-V có cánh đẩy trên đầu và ở đuôi giúp nó bay cao tới 3,8km với tốc độ 321km/h. Trên bộ, nó chạy với tốc độ 160km/h. Xe có giá 500.000 USD.

Trung Hiếu/VOV.VN (biên dịch, biên tập)
Video: PAL-V

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/video/can-canh-o-to-bay-palv-chay-bang-xang-co-the-bay-cao-toi-38km- 986202.vov