Đây là năm thứ hai liên tiếp Harnn Heritage Spa đạt giải thưởng từ World Spa Awards...