Cận cảnh tầng B1 ga Ba Son của Metro số 1

Gốc
Chiều 4-5, những hình ảnh đầu tiên về ga Ba Son của Metro số 1 đã chính thức được hé lộ. Đây là hạng mục thi công vượt tiến độ, sớm hơn 31 ngày so với kế hoạch trình UBND TP.HCM.

HOÀNG GIANG - ĐÀO TRANG - KHÁNH LINH

Nguồn PLO https://plo.vn/video/video-can-canh-tang-b1-ga-ba-son-cua-metro-so-1-982725.html