Cận cảnh tầng B1 ga Ba Son tuyến Metro số 1 hoàn thành trước kế hoạch

Gốc
Chiều 4/5, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM cho biết, tầng B1 của Nhà ga Ba Son thuộc tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã cơ bản được hoàn thành sớm hơn 31 ngày so với kế hoạch trình UBND Thành phố là ngày 30/5/2021.

Đình Tuyến

Nguồn VietnamNet https://video.vietnamnet.vn/can-canh-tang-b1-ga-ba-son-tuyen-metro-so-1-hoan-thanh-truoc-ke-hoach-a-92308.html