TPO–35 xây dựng và trưởng thành, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, sẵn sàng chấp nhận mọi gian nguy để giữ trọn lời thề giữ vững chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng Tổ quốc.

Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước được thống nhất, nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc và xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam đặt ra yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 5/7/1978, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định thành lập Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147, với nhiệm vụ được giao là “Cơ động chiến đấu trong toàn quốc để bảo vệ bờ biển và hải đảo xa bờ khi địch đánh chiếm, khi cần có thể tăng cường một số lực lượng để phòng thủ những nơi xung yếu”.

Trải qua 35 năm xây dựng phấn đấu và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 đã luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, không sợ hy sinh, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu, cần cù sáng tạo trong xây dựng đơn vị và thực hiện nhiệm vụ, viết nên truyền thống vẻ vang “Trung thành dũng cảm, chủ động sáng tạo, đoàn kết hiệp đồng, ra quân quyết thắng”.

Trung Dũng
Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng