Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cần chế độ đãi ngộ 'hấp dẫn' để thu hút nhân tài

Đánh giá thực trạng chính sách đối với người có tài năng trong cơ quan nhà nước của thành phố, UBND TP.HCM cho biết, 3 chương trình đào tạo cán bộ trẻ đã triển khai chưa đạt được như chỉ tiêu đề ra. Còn việc thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt , là chính sách lớn, đòi hỏi sự thận trọng trong xây dựng cơ chế tổ chức thực hiện.