Doanh nghiệp là người cảm nhận rõ nhất và phải chịu áp lực của biến động tỷ giá. Hơn ai hết, doanh nghiệp rất cần những giải pháp kịp thời, hiệu quả của Chính phủ trong kiềm chế lạm phát để tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh.