Cần chỉnh sửa, bổ sung các quy định cụ thể về phương án cải tạo, phục hồi môi trường

Gốc
(VOH) - Sáng 17-11, tại TPHCM, Tổng cục môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo sơ kết, đánh giá 3 năm thực hiện Quyết định 71/2008 của Thủ tướng về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Tại hội thảo, góp ý những nội dung và định hướng sửa đổi, thay thế bổ sung Quyết định số 71 của Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu cho rằng cần chỉnh sửa, bổ sung các quy định cụ thể về phương án cải tạo, phục hồi môi trường chung cho các khu vực khai thác khoáng sản có nhiều tổ chức, cá nhân cùng khai thác; quy trình, hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường đối với từng loại hình khai thác; tính toán khoản tiền ký quỹ, hệ số trượt giá…

Tin nóng

Tin mới