(LĐ) - Từ ví dụ khi CPH Vietcombank cho thấy, việc bỏ lỡ cơ hội có được đối tác chiến lược tốt đã khiến Vietcombank mất đi cơ hội có được những sức bật mới: Từ quản trị điều hành, đến định hướng, chiến lược phát triển kinh doanh...