Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cần có chính sách đặc thù cho người dân trồng lúa và các địa phương giữ diện tích đất lúa

Tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII, chiều 20/10, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường.

Các đại biểu Quốc hội nghe các báo cáo và tờ trình tại
Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII. Ảnh: Mạnh Hùng

Mở đầu phiên họp, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020.

Theo Tờ trình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (tính đến ngày 31/12/2010) về cơ bản đã đạt được các chỉ tiêu mà Quốc hội quyết định. Quan điểm của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất là nhằm quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên đất đai theo quy hoạch và pháp luật; đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả và bên vững. Bên cạnh đó, quy hoạch sử dụng đất phải đáp ứng mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước; phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất đai, phù hợp với điều kiện của từng vùng…

Về diện tích đất trồng lúa, Chính phủ kiến nghị Quốc hội phương án giữ chỉ tiêu đất trồng lúa trên 3,81 triệu ha trong kế hoạch 5 năm (2011-2015). Sau năm 2015, căn cứ vào thực tế của từng địa phương, trong từng trường hợp cần thiết mới điều chỉnh chỉ tiêu này khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2016-2020.

Về diện tích đất khu công nghiệp, Chính phủ kiến nghị quy hoạch diện tích phát triển khu công nghiệp đến năm 2020 là 200 nghìn ha. Việc quy hoạch này nhằm đảm bảo đủ quỹ đất cho mục tiêu công nghiệp hóa, tránh tình trạng khi phát triển khu công nghiệp phải chi phí nhiều cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

Thẩm tra về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho biết, Ủy ban Kinh tế thống nhất với kiến nghị của Chính phủ giữ diện tích đất trồng lúa đến năm 2020 là 3,81 triệu ha và đề nghị Chính phủ cần có các giải pháp cụ thể để giữ được diện tích đất trồng lúa này. Đồng thời có chính sách đặc thù cho người dân trồng lúa và các địa phương giữ diện tích đất lúa này.

Ủy ban Kinh tế cũng nhất trí với phương án của Chính phủ đến năm 2020 diện tích đất khu công nghiệp là 200 nghìn ha, nhưng đề nghị Chính phủ căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, cần đất đến đâu thì thu hồi đến đó và quan tâm đến các địa phương, các vùng có điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế như vùng trung du, miền núi, vùng ven biển.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2012.

Thẩm tra tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2012, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết: Kết quả thu ngân sách năm 2011 là khá tích cực, tương đối sát thực tế. Cơ cấu thu ngân sách đã có sự chuyển biến dựa vào sản xuất kinh doanh trong nước, song chưa nhiều. Thu nội địa (không kể dầu thô) chiếm 63% tổng thu ngân sách, nếu trừ tiền sử dụng đất thì thu nội địa chiếm 56,6% tổng thu ngân sách, có tăng so với các năm trước.

Tuy nhiên, để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và tái cấu trúc nền kinh tế, Ủy ban tài chính, ngân sách đề nghị Chính phủ đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước (có hiệu lực năm 2004); Đưa vốn trái phiếu Chính phủ vào cân đối NSNN từ năm 2014 và có thể đưa vào chương trình hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương (NSTW); Rút gọn các chương trình hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW, nhằm tránh việc công trình được ghi vào danh mục hỗ trợ đầu tư của NSTW, nhưng thực tế không bố trí được vốn hoặc bố trí rất ít vốn…

Cũng tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011 - 2015; Báo cáo về Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2011 - 2015.

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra về Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011-2015; Báo cáo thẩm tra về Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2011-2015.

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=485780&co_id=30106