Văn hóa từ chức sẽ là một cơ chế thúc đẩy mọi cán bộ phải cố gắng để hoàn thành trách nhiệm.

Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Ban tổ chức Trung ương

Một người khi không hoàn thành nhiệm vụ, không làm tròn trọng trách được giao mà tự nguyện xin từ chức để chuyển sang một công tác thích hợp hơn thì cần được tôn vinh, còn những người khi nhận nhiệm vụ quản lý nhưng để cho lĩnh vực mình phụ trách ngày càng trì trệ mà vẫn không tự thấy mình nên từ chức thì sẽ để lại dư luận không tốt trong lòng dân.

Văn hóa từ chức sẽ là một cơ chế tạo ra sự thúc đẩy mọi cán bộ phải cố gắng để hoàn thành trách nhiệm. Trên thực tế, có những cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhưng cũng có những cán bộ sau một vài năm nhận nhiệm vụ không tạo ra được thành quả, thậm chí còn để lại hậu quả cho ngành và địa phương, song họ vẫn “yên vị” cho hết nhiệm kỳ, thậm chí còn chạy chọt để tiếp tục giữ được ghế cho đến tuổi nghỉ hưu. Vì vậy, chúng ta phải làm sao để không còn tình trạng cán bộ công chức “sáng vác ô đi, chiều vác ô về”.

Có ba nguyên nhân chính dẫn đến việc từ chức ở Việt Nam còn hiếm. Thứ nhất là do ở nước ta, chế độ trách nhiệm không rõ. Bên cạnh đó, chính sách đối xử với cán bộ xin từ chức cũng chưa rõ ràng và minh bạch. Chúng ta cần nhấn mạnh rằng, với trường hợp xin từ chức vì họ thấy bản thân không hoàn thành nhiệm vụ. Họ sẽ được chuyển sang công tác thích hợp và sau thời gian từ chức, họ có cố gắng vươn lên thì có thể tái cử lại chức vụ như cũ. Bởi vì, từ chức không phải hình thức kỷ luật.

Nguyên nhân thứ hai là do Đảng thống nhất quản lý cán bộ nhưng lại chưa có cơ chế từ chức. Vì vậy, cần phải đưa từ chức vào văn kiện. Từ trước đến nay, trong các văn kiện mới chỉ nói đến bổ nhiệm, bầu cử, thi tuyển… chứ chưa có văn kiện nào đề cập đến vấn đề từ chức. Đảng và Quốc hội đã chủ trương bỏ phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức vụ trong bộ máy Nhà nước thì phải đề ra cơ chế tự xin từ chức với cán bộ phiếu tín nhiệm không quá 50%.

Nguyên nhân thứ ba là do chúng ta vẫn luôn có quan niệm từ chức là hình thức kỷ luật, là một cái gì đó rất nặng nề. Tôi nhấn mạnh rằng, từ chức không phải là hình thức kỷ luật, chúng ta phải nghĩ rằng, có thể hôm nay từ chức nhưng sau này khá lên, vươn lên thì có thể được bổ nhiệm lại chức cũ. Tóm lại, trong công cuộc đổi mới của đất nước thì cần có sự đổi mới về công tác cán bộ, trong đó không thể thiếu cơ chế về từ chức.

Nguyễn Đình Hương
(Nguyên Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư)

Hoài Vũ (Ghi)