DN phải thực hiện thanh toán qua Ngân hàng bằng phương thức L/C hoặc TTR cho toàn bộ hàng hóa NK thuộc hợp đồng mua bán. Hồ sơ xét khoản giảm giá phải có Bảng công bố giảm giá của người bán… Là điều kiện để được xét giảm giá trong việc tính trị giá hải quan.

Can co dieu kien gi de duoc xet giam gia khai bao hai quan - Anh 1

Tại khoản 2 điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC đã quy định rất rõ về điều kiện, hồ sơ xét giảm giá. Ảnh: T.Trang.

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan với Công ty cổ phần Nội thất Cơ Bản về việc xem xét khoản giảm giá lô hàng sản phẩm đèn theo Tờ khai số 101010099851/A11 tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực 3 theo hợp đồng số: HWHN.HD.LUXS-1 ngày 1-7-2016.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại khoản 2 điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trong đó quy định về điều kiện, hồ sơ xét giảm giá.

Cụ thể, điều kiện có yêu cầu DN phải thực hiện thanh toán qua Ngân hàng bằng phương thức L/C hoặc TTR cho toàn bộ hàng hóa NK thuộc hợp đồng mua bán. Hồ sơ xét khoản giảm giá phải có Bảng công bố giảm giá của người bán.

Về thủ tục khai báo, DN khai báo khoản giảm giá tại tiêu chí: "chi tiết khai trị giá" trên tờ khai nhập khẩu hoặc tại tiêu chí tương ứng trên tờ khai trị giá hải quan, nhưng chưa thực hiện điều chỉnh trừ khoản giảm giá trên tờ khai trị giá hải quan.

Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ đề nghị xét giảm giá của Công ty gửi kèm công văn và đối chiếu với quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan thấy mặt hàng đèn NK theo Hợp đồng số: HWHN.HD.LUXS-1 ngày 1-7-2016 của Công ty không đủ điều kiện, thủ tục để được khấu trừ khoản giảm giá ra khỏi trị giá tính thuế theo quy định do: tại Hợp đồng Phương thức thanh toán của Công ty là TT. Đồng thời, công ty không khai báo khoản giảm giá tại tiêu chí "chi tiết khai trị giá" trên tờ khai NK và tờ khai trị giá hải quan. Hồ sơ xét khoản giảm giá cũng không có Bảng công bố giảm giá của người bán.

Thu Trang