Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cần có giới hạn ra đời của các sàn giao dịch bất động sản

Báo Pháp Luật TP.HCM
Gốc

“Việc ra đời các sàn giao dịch bất động sản là cần thiết, giúp thị trường lành mạnh hơn nhưng vấn đề quản lý thị trường, sự ra đời của các sàn giao dịch này như thế nào, vấn đề đạo đức...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2009/01/02/095345/12149