Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cần có kho tạm cho việc chuẩn bị trưng bày Bảo tàng Hà Nội

Gốc

(HNMO) - Từ nhiều năm nay, toàn bộ hiện vật của Bảo tàng Hà Nội vẫn đang được gửi nhờ ở kho của Bảo tàng Lịch sử với một diện tích rất nhỏ hẹp, phải chồng chất lên nhau, một phần để tại kho chùa Hưng Ký trong tình trạng thiếu điều kiện bảo quản.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/180798