Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cần có quy chế quản lý chung đối với cụm công nghiệp

Hanoinet- Hầu hết các CCN ở các địa phương được hình thành do nhu cầu cấp thiết về mặt bằng và giải quyết ô nhiễm môi trường nên việc phát triển còn mang tính tự phát, thiếu quy hoạch phát triển chung

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=99330