Hanoinet - Thành phố dự kiến có 62 tuyến đường, phố không cho phép bán hàng rong, gần một tháng nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải nhiều ý kiến hay. Là người sống gần chợ, hàng ngày bị tác động của hàng rong rất khó chịu, tôi xin có đôi điều đề xuất.