Cần có thêm nghề phụ

Gốc
Ngày 27.3 tại Hà Nội, lần đầu tiên những người thợ trẻ đã có cuộc gặp gỡ, đối thoại cởi mở với lãnh đạo các bộ, ngành về các vấn đề người lao động quan tâm như: tạo môi trường làm việc, cơ hội học tập, định hướng nghề nghiệp...

Tin nóng

Tin mới