Cần có thêm những bài viết về mô hình phát triển ở vùng sâu, vùng xa

Gốc
QĐND-Từ nhiều năm nay, tôi cũng như nhiều bạn đọc của tờ báo chiến sĩ luôn suy nghĩ: Trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân không chỉ đăng tải tình hình thời sự chính trị, quân sự, quốc phòng, các chủ trương, chính sách, pháp luật, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, mà còn có những chuyên trang, chuyên mục với những thông tin đa dạng phản ánh sinh động đời sống xã hội.

Đặc biệt tờ báo đã thường xuyên cập nhật những thông tin thiết thực liên quan đến các chế độ chính sách đối với người tham gia hoạt động cách mạng, dân công hỏa tuyến… Đây là cơ sở quan trọng để những người đã từng tham gia hoạt động cách mạng, dân công hỏa tuyến… trước đây cũng như những cán bộ làm công tác chính sách thuận lợi hơn trong công việc và giải quyết chế độ chính sách.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy, việc tuyên truyền về mảng đời sống thường ngày của đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa trên tờ báo của chúng ta vẫn còn khiêm tốn. Trong đó những bài viết chuyên sâu giới thiệu về những mô hình, giải pháp sáng tạo khoa học kỹ thuật được ứng dụng vào cuộc sống ở miền núi, biên giới, hải đảo chưa nhiều.

Mong rằng thời gian tới, tờ báo chiến sĩ tiếp tục đổi mới, nâng cao nội dung và hình thức thể hiện, xứng đáng là một kênh tuyên truyền quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội của nước nhà, thực sự là ấn phẩm gần gũi với bạn đọc vùng sâu, vùng xa.

ĐỖ DANH HANH (Thôn An Trụ, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh)

Tin nóng

Tin mới