Hoàn thành nâng cấp di tích Đền liệt sĩ Núi Quế - Anh Linh Đài

Hoàn thành nâng cấp di tích Đền liệt sĩ Núi Quế - Anh Linh Đài

Ngày 7-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khánh thành công trình tôn tạo, nâng cấp Di tích lịch sử Đền...

18 liên quan

Khánh thành Đền thờ liệt sĩ Núi Quế - Anh Linh Đài

Sáng 7-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ khánh thành công trình tôn tạo, nâng cấp Di tích...

18 liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Đền thờ Liệt sĩ Núi Quế- Anh Linh Đài

Ngày 7/1, tại Đài tưởng niệm Núi Quế, xã Quế Phú (Quế Sơn) tổ chức lễ khánh thành Đền thờ liệt sĩ Núi Quế...

18 liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành đền thờ liệt sĩ tại quê nhà

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về quê nhà dự Lễ khánh thành công trình tôn tạo, nâng cấp Di tích lịch sử Đền thờ...

18 liên quan

Thủ tướng dự khánh thành đền thờ liệt sĩ tại Quảng Nam

Ngày 7/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân dự Lễ khánh thành công trình tôn tạo, nâng cấp...

18 liên quan

Khánh thành Đền thờ liệt sĩ Núi Quế

Ngày 7-1, tại Đài tưởng niệm Núi Quế, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Phú (huyện Quế Sơn,...

18 liên quan

Thủ tướng về quê dự lễ khánh thành đền thờ liệt sĩ

Thủ tướng đã bày tỏ sự thấm thía với những hy sinh của các anh hùng liệt sĩ cho công cuộc giải phóng dân tộc.

18 liên quan

Thủ tướng dự lễ khánh thành công trình tưởng niệm liệt sĩ Núi Quế - Anh Linh Đài

Thủ tướng cho rằng việc xây dựng, trùng tu, tôn tạo Đền thờ Liệt sỹ Núi QuêÁnh Linh Đài không chỉ là để tưởng...

18 liên quan

Thủ tướng dự lễ khánh thành công trình tưởng niệm liệt sĩ Núi Quế

Sáng 7/1 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Đền thờ Liệt sĩ Núi Quế - Anh linh đài, tại...

18 liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành đền thờ liệt sĩ tại Quảng Nam

Ngày 7/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân đã dự Lễ khánh thành công trình tôn tạo, nâng...

18 liên quan

Thủ tướng dự Lễ khánh thành Đền thờ Liệt sĩ Núi Quế - Anh linh Đài

Thủ tướng nhấn mạnh, việc tri ân các anh hùng liệt sĩ, giáo dục truyền thống yêu nước cho lớp trẻ là việc...

18 liên quan

40 đặc công hy sinh trên đỉnh Núi Quế: Chuyện bây giờ mới kể

* Bài 1: Trận đánh lịch sử

18 liên quan