(VOV) - Khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn vốn đối ứng tỉnh cung cấp tương ứng cho dự án còn thấp

Chiều 13/4, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do ông Hoàng Văn Thắng, Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Yên về các dự án nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phú Yên hiện đang triển khai 8 tiểu dự án ODA phát triển nông thôn tổng hợp miền Trung với tổng vốn đầu tư 8,56 triệu USD, tương đương 137 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ODA là 7,22 triệu USD (tương đương 115,6 tỷ đồng) và 1,34 triệu USD vốn đối ứng của tỉnh. Đến cuối tháng 6/2011 Phú Yên đã trao thầu xây lắp 7 tiểu dự án. Khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn vốn đối ứng tỉnh cung cấp tương ứng cho dự án còn thấp, kế hoạch 2011 của tỉnh mới bố trí 3 tỷ đồng so với yêu cầu là 6,3 tỷ đồng (chưa kể nguồn vốn đền bù GPMB) đã gây khó khăn không nhỏ cho công tác triển khai các dự án. Một số dự án triển khai chậm so với tiến độ như tiểu dự án sữa chữa nâng cấp kênh tưới trên kênh Bắc- hệ thống thủy nông Đồng Cam; dự án nâng cấp đường giao thông Chí Thạnh- An Lĩnh... Ban quản lý các dự án nông nghiệp tỉnh còn hạn chế về năng lực, kinh nghiệm quản lý các dự án ODA nên không theo kịp tiến độ cam kết. Về dự án khắc phục hậu quả thiên tai: Phú Yên có 3 tiểu dự án với số vốn đầu tư 26,242 tỷ đồng, trong dó nguồn vốn ADB 21,628 tỷ đồng, vốn đối ứng tỉnh hơn 4,6 tỷ đồng, bao gồm các dự án kè Nam Bình (Hòa Xuân Tây), kè Bến Sách (huyện Tây Hòa), kè Cẩm Thạch (Hòa Định Đông- huyện Phú Hòa). Đến nay 3 tiểu dự án này đã giải ngân 23,922 tỷ đồng. Ông Lê Văn Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: Trong thời gian qua đã xảy ra những chậm trễ trong việc triển khai các dự án là do Phú Yên chưa kiện toàn Ban quản lý thực sự đủ mạnh và tỉnh cũng mất khá nhiều thời gian giải quyết một số vướng mắc liên quan đến những sai phạm các dự án trước đó. Trưởng Ban quản lý dự án nông nghiệp- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hữu Khương cho rằng: Phú Yên phải đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án dang dở và rà soát những chi phí phát sinh do trượt giá; khẩn trương đẩy nhanh các thủ tục những dự án chuẩn bị trao thầu; Đồng thời phải tập trung đẩy mạnh công tác đền bù giải phóng mặt bằng và bố trí vốn kịp thời. Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Phú Yên nên tính toán điều chỉnh quy mô các dự án cho phù hợp với mức vốn mà nhà tài trợ cung cấp; quan tâm kiện toàn các ban quản lý các dự án; phối hợp tốt với Bộ để đẩy nhanh dự án thủy lợi Đồng Tròn, thủy lợi sau thủy điện Sông Hinh và hồ chứa nước Mỹ Lâm... Ngoài ra, tỉnh Phú Yên cần rà soát rất kỹ công tác quy hoạch và lựa chọn ưu tiên để lập dự án xin nguồn tài trợ của nước ngoài, đặc biệt là quan tâm đến dự án thủy sản, trước mắt là chuẩn bị kỹ để nếu có thể sẽ tiếp nhận dự án viện trợ về nâng cao năng lực nghề cá của Pháp. Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Phú Yên quan tâm đến tiến độ giải ngân dự án hiện có, chú trọng khâu thẩm tra dự án để tránh những sai sót, ngay cả khâu tư vấn, khi triển khai các dự án cần lựa chọn những nhà thầu đã được chứng minh qua các công trình thực tiễn và tính đến kiến trúc của công trình bên cạnh chất lượng công trình./.