Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cần được quản lý chặt

Gốc

(HNM) - Theo Hiến pháp, “Công dân có quyền xây dựng nhà ở theo quy hoạch và pháp luật”. Luật Nhà ở đã thể hiện tính ưu việt của xã hội. Không phải ở quốc gia nào, quyền lợi này của công dân cũng được luật pháp hóa.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/172806