Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cần gắn kết mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh với mục tiêu phát triển thanh niên

Ngày 15-7, Đoàn giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, do anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, làm Trưởng đoàn, làm việc với Thường trực Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) 'Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa' (Nghị quyết số 25-NQ/TW). Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cùng lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố và một số sở, ngành, đoàn thể thành phố, tiếp Đoàn giám sát.

TP Cần Thơ hiện có hơn 300.000 thanh niên (từ 16 đến 30 tuổi), chiếm khoảng 24,10% dân số thành phố. Trong đó, thanh niên nông thôn chiếm 56,47%, thanh niên dân tộc thiểu số chiếm 3,36%, thanh niên có đạo chiếm 18,47%. Cấp thành phố đã ban hành 39 văn bản nhằm triển khai cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW, đồng thời lồng ghép các mục tiêu về công tác thanh niên vào các nghị quyết, chương trình, đề án ở các lĩnh vực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống được các cấp ủy, chính quyền và tổ chức Đoàn quan tâm thực hiện. Thành phố tạo môi trường học tập, phát hiện và bồi dưỡng để các tài năng trẻ cống hiến, trưởng thành. Cụ thể, đã triển khai thực hiện Đề án đào tạo nguồn nhân lực ở nước ngoài có trình độ sau đại học cho thành phố giai đoạn 2005-2011, qua đó đã thu hút hơn 250 ứng cử viên trẻ tham gia dự tuyển và có 111 người phục vụ trong các cơ quan nhà nước. UBND thành phố ban hành Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND về chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố, qua đó đã có 37 cán bộ trẻ được bố trí công việc phù hợp tại xã, phường, thị trấn. Riêng quận Thốt Nốt triển khai Đề án thu hút cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi về địa phương (Đề án 30+3), qua đó thu hút 52 cán bộ trẻ làm việc tại các cơ quan, đơn vị của quận. Toàn thành phố có 5/9 đơn vị cấp huyện có nhà thiếu nhi hoặc Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên nhi đồng, có 83/83 trung tâm văn hóa - thể thao hoặc nhà văn hóa hoạt động tại các xã, phường, thị trấn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, thời gian qua, các nghị quyết, chương trình, đề án của thành phố đều lồng ghép thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 25-NQ/TW; quan tâm, chăm lo và hỗ trợ thanh niên về học tập, vui chơi và đào tạo nghề nghiệp. Tuy nhiên, một số đơn vị, địa phương chưa nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác thanh niên; bản thân tổ chức Đoàn chưa phát huy hết vai trò, chức năng và trách nhiệm trong công tác thanh niên; còn biểu hiện hành chính hóa trong hoạt động; một bộ phận thanh niên chưa có ý thức tu dưỡng, rèn luyện. Đồng chí đề nghị tuổi trẻ thành phố tùy theo điều kiện, khả năng, chủ động đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc, tham gia phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; phối hợp tốt Ủy ban MTTQVN thành phố và các đoàn thể tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy lưu ý, thành phố cần có đánh giá rõ sự chuyển biến về công tác thanh niên sau thời gian thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và tình hình thanh niên trong bối cảnh hiện nay, từ đó đề ra giải pháp triển khai hiệu quả công tác phát triển thanh niên; quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên và tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành về công tác thanh niên. Đồng thời, cần gắn kết mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh với mục tiêu phát triển thanh niên; kiến nghị thành phố quan tâm tặng nhà văn hóa thiếu nhi nhằm tạo sân chơi bổ ích cho thế hệ trẻ.

Q. THÁI