Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cần hiểu phong tục, văn hóa trước

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Với Công ty Wec Saigon, thì việc “phát hiện” ra sản phẩm áo thụng của người theo đạo Hồi đã mang lại nhiều lợi nhuận, sáu tháng đầu năm xuất được 600 nghìn chiếc, đạt kim ngạch 1,6 triệu USD…

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.chinhsachkinhte.41402.qdnd