Giadinh.net - Ngày 2/10, Cục Hải quan Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp xuất nhập khẩu với sự tham gia của gần 400 doanh nghiệp tại Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc với mục tiêu cải cách hành chính, hiện đại hóa hoạt động hải quan.