Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cần hơn 200 tỉ đồng khôi phục sản xuất

TP Hà Nội đã có kế hoạch di dời, ứng cứu trong tình huống xấu nhất; hiện TP đã sơ tán 10.318 hộ ra khỏi khu vực nguy hiểm và cứu trợ 69.000 hộ bị ngập

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/245129.asp