Từ nay đến 15,10, các Sở GTVT thuộc địa phương có xe khách giường nằm đi qua sẽ phải cân kiểm tra khối lượng loại xe này.

Việc kiểm tra xe khách giường nằm sẽ được siết chặt hơn thời gian tới.

Theo đó, mỗi xe phải cân 2 lần: Cân khi không có hành khách trên xe và cân tổng khối lượng của xe khi đã có hành khách và hàng hóa, hành lý.

Những chỉ đạo được nêu trong văn bản của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) gửi các Sở GTVT về việc tiến hành cân tải trọng một số xe khách giường nằm để đánh giá điều kiện an toàn kỹ thuật của loại xe này. Các địa phương được yêu cầu thực hiện là Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Hà Giang, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đồng Nai, TP.HCM, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Phú Yên, cân kiểm tra từ 10-15 xe.