Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cần lắm, một phong cánh đẹp

Gốc

Hanoinet - Người Hà Nội nổi tiếng với những ứng xử lịch thiệp. Khán giả Hà Nội cũng từng được biến đến như những người công tâm và biết cách thưởng thức bóng đá.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=59&NewsId=63112