Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức gây lãng phí trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức,cá nhân trong phê duyệt, triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ bị dừng thực hiện, gây lãng phí ngân sách.

Thảo luận ở hội trường Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 ngày 31/10, đại biểu Nguyễn Tuấn Anh - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An: Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết, mặc dù hàng năm Chính phủ và các cơ quan đều có báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhưng đây là lần đầu tiên Quốc hội giám sát toàn diện trong cả giai đoạn 2016-2021.

Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An phát biểu tại hội trường Quốc hội ngày 31/10

Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An phát biểu tại hội trường Quốc hội ngày 31/10

Qua giám sát đã chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, phát hiện nhiều sai sót để từ đó có những kiến nghị giải pháp khắc phục. Đại biểu nêu rõ kết quả giám sát đã có tác động lan tỏa, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp, các ngành được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh chỉ rõ, đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, Báo cáo chỉ nêu quản lý, sử dụng kinh phí, sự nghiệp khoa học công nghệ chưa triệt để, tiết kiệm chưa hiệu quả, còn thất thoát, lãng phí mà chưa chỉ ra được cơ quan, tổ chức, cá nhân nào chịu trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí.

Đại biểu tỉnh Long An cho biết, cử tri phản ánh là có dấu hiệu thất thoát, lãng phí trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Cụ thể, việc sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp còn nhiều vướng mắc dẫn đến tiền trong Quỹ còn nghẽn là một sự lãng phí rất lớn về nguồn lực của Nhà nước và xã hội.

"Vấn đề đặt ra tại sao những vướng mắc trong quản lý sử dụng Quỹ tồn tại suốt trong 5 - 6 năm qua mà vẫn không thể giải quyết triệt để và sẽ còn kéo dài đến khi nào?" - ông Nguyễn Tuấn Anh nêu

Đồng thời, cho biết thêm về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho khoa học và công nghệ. Mặc dù trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, song Nhà nước vẫn luôn quan tâm đầu tư cho khoa học và công nghệ.

Tuy nhiên, cử tri còn băn khoăn về chất lượng nghiên cứu khoa học, hiệu quả đầu tư ngân sách Nhà nước cho khoa học và công nghệ. Cử tri kiến nghị cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phê duyệt, cấp kinh phí và triển khai thực hiện tất cả các nhiệm vụ khoa học công nghệ bị dừng thực hiện và thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước nếu có.

Từ những phản ánh trên, đại biểu Nguyễn Tuấn Anh kiến nghị, cần rà soát tổng thể để đề xuất bổ sung, sửa đổi các quy định về quản lý, sử dụng Quỹ khoa học công nghệ tại doanh nghiệp; thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu đo lường hiệu quả đầu tư cho khoa học công nghệ, từ đó đánh giá đúng mức đóng góp của khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ.

Đại biểu cũng nhấn mạnh, cùng với cần sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các quy định hiện hành cần gắn trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước với các nguồn lực xã hội để khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực then chốt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quỳnh Nga - Lan Anh