Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cần làm rốt ráo đến cùng!

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Theo ông Đỗ Thanh Bái, Giám đốc Trung tâm An toàn hóa chất (Bộ Công thương), khái niệm "thuốc ngoài danh mục" không hoàn toàn đồng nghĩa với "thuốc cấm" và trước khi có những nghiên cứu đầy đủ, chính xác, người tiêu dùng cũng không nên lo lắng thái quá đến nỗi ngưng sử dụng rau

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/2/143011