Can Lộc thiếu 37 giáo viên tiểu học, thừa 28 giáo viên THCS

Gốc
Đó là thực trạng được huyện Can Lộc phản ánh tại buổi làm việc của Đoàn giám sát HĐND tỉnh Hà Tĩnh với địa phương về việc thực hiện các chế độ, chính sách trên lĩnh vực giáo dục đào tạo giai đoạn 2016 - 2018, diễn ra vào chiều 18/9.

Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì buổi làm việc. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng dự

Theo báo cáo của UBND huyện Can Lộc, trên địa bàn hiện có 58 trường học và 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trong đó có 21 trường MN công lập, 22 trường tiểu học, 15 trường THCS.

Tình trạng thừa, thiếu giáo viên vẫn còn diễn ra, trong đó thiếu 37 giáo viên tiểu học so với kế hoạch được giao (do chưa tuyển hết chỉ tiêu) và thừa 28 giáo viên bậc THCS.

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Bùi Huy Cường: Can Lộc là một trong những địa phương thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến học khuyến tài

Việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và quản lý giáo dục giai đoạn 2016 - 2018 ở Can Lộc đã thực hiện khá đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Các chính sách về tuyển dụng, bố trí biên chế, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cơ bản phù hợp. Các chính sách về tiền lương, phụ cấp, chính sách ưu đãi, thu hút đặc thù, chính sách về hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; quy định khen thưởng đối với giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi trong các kỳ thi... được thực hiện tốt.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Quỳnh Diệp: Phòng GD&ĐT cần thực hiện tốt chủ trương tuyển sinh mầm non đủ học sinh theo số lượng giáo viên hiện để tránh tình trạng quá tải, đảm bảo an toàn cho trẻ

Tại buổi làm việc, nhiều đại biểu cho rằng, nội dung báo cáo của huyện Can Lộc còn sơ sài, chủ yếu mới cung cấp số liệu tổng quát, thiếu các nhận định, đánh giá cụ thể về mạng lưới cơ sở giáo dục, nghề nghiệp trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách ở một số trường học còn chưa sâu sát; Việc đào tạo tập huấn các nội dung liên quan đến quản lý nhà nước chưa kịp thời; Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực giáo dục vẫn còn nhiều bất cập.

Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần: Qua giám sát cho thấy ở một số trường học, ban giám hiệu vẫn tiếp cận chưa sâu các văn bản, nghị định liên quan đến các chính sách cho người lao động. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực giáo dục vẫn còn nhiều bất cập

Các đại biểu cho rằng, Can Lộc cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

Tiến hành rà soát tổng thể tại các trường học, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các nhà trường và thực hiện nghiêm Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ (về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập).

Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt: Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; tiếp tục rà soát thực tế số học sinh, số lớp tại các trường để tiến hành sáp nhập lớp ở bậc tiểu học THCS theo đúng điều lệ để sắp xếp lại giáo viên

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cho rằng: Việc đảm bảo nhu cầu học tập cho học sinh ở mọi lứa tuổi là mục tiêu quan trọng hàng đầu.

Về lâu dài, để giảm bớt áp lực cho các trường công lập, xu hướng xã hội hóa giáo dục là điều cần thiết. Tuy nhiên, huyện cần thận trọng, chặt chẽ trong trong việc triển khai, lựa chọn nhà đầu tư.

Đối với những vấn đề cần chấn chỉnh mà đoàn giám sát chỉ ra trong quá trình khảo sát thực tế, đề nghị huyện nghiêm túc tiếp thu và có giải pháp bổ cứu kịp thời.

Anh Thư