Cần lựa chọn

Gốc
(HQ Online)- Sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật tài chính trong những năm qua đã được thấy rõ thông qua nội dung, hình thức, số lượng và chất lượng của các văn bản QPPL. Tuy vậy, các đơn vị làm chính sách tài chính vẫn không thể phủ nhận những tồn tại.

Nhận định vấn đề này, một cán bộ làm chính sách lâu năm của ngành Tài chính liệt kê: Còn có sự cắt khúc, thiếu tính liên kết giữa các khâu trong quá trình xây dựng văn bản; tính ổn định của văn bản vẫn cần phải khắc phục; văn bản chưa thể đơn giản vì vừa tháo gỡ khó khăn lại vừa phải giải quyết đồng bộ các vấn đề phát sinh; tổ chức thi hành chưa tương xứng với công tác xây dựng; phổ biến, tuyên truyền pháp luật chưa đủ hiệu quả; việc tổng kết, đánh giá còn hình thức...

Để khắc phục những hạn chế này, thiết nghĩ, việc “lựa chọn” cần phải được lưu tâm. Trước hết là lựa chọn đúng những khâu đột phá, có ý nghĩa lớn đối với việc cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Trong những giai đoạn nhất định, điều cần làm là lựa chọn lĩnh vực pháp luật để ưu tiên đột phá nhằm hướng đến mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho DN; đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo môi trường thuận lợi, tham gia hội nhập, qua đó góp phần hoàn thiện đáng kể nền tảng pháp lý của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Tiếp sau đó là lựa chọn đầu tư nguồn lực hợp lý để gắn xây dựng, hoàn thiện văn bản QPPL với tổ chức thi hành. Lựa chọn này là yếu tố quan trọng đưa pháp luật đi vào cuộc sống, đảm bảo tính khả thi thông qua việc làm tốt công tác thông tin, phổ biến, tuyên truyền tạo chuyển biến, cải thiện nhận thức từ các đối tượng thi hành, qua đó tạo sự đồng thuận cao giúp cho việc triển khai áp dụng pháp luật hiệu quả.

Từ góc độ lý luận và thực tiễn, mỗi công cụ chính sách, văn bản QPPL có một chức năng, vai trò nhất định, hay nói cách khác là phạm vi điều chỉnh của văn bản phải rõ ràng, đơn giản và có giới hạn để phát huy hiệu quả cao nhất. Đây cũng là yêu cầu phải lựa chọn!

Các nhà hoạch định chính sách không nên đặt quá nhiều mục tiêu, nhiệm vụ cần xử lý cho một văn bản QPPL vì sẽ rất khó đảm bảo mục tiêu khi đi vào cuộc sống. Cùng với các giải pháp thiết thực đã có sẵn, nếu ngành Tài chính xác định được “lựa chọn” phù hợp, ắt hẳn các chính sách tài chính trong tương lai sẽ giành được sự đồng thuận cao từ người dân và DN.

Tin nóng

Tin mới