Khi đọc bài báo "Một cô gái bị hành hạ suốt 13 năm". Tôi rất phẫn nộ trước cách đối xử tàn bạo của hai vợ chồng Đức Phương.