Cần những cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho TP Cần Thơ phát triển khoa học và công nghệ mạnh mẽ

* Khảo sát hoạt động của Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại TP Cần Thơ

(CT) - Chiều 16-9, Ðoàn khảo sát của Ban tuyên giáo Trung ương đã làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Khóa XI “Về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Ðồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành, viện, trường liên quan tiếp và làm việc với Ðoàn.

Theo báo cáo của Thành ủy Cần Thơ, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trên địa bàn thành phố có sự chuyển dịch cơ cấu nghiên cứu khoa học từ nông nghiệp sang các lĩnh vực khác đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa sản xuất. Các nhiệm vụ KH&CN của thành phố có sự đồng bộ trong các lĩnh vực bao gồm khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách phát triển thành phố. Tính đến năm 2020, giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt 30,6% so với tổng giá trị sản phẩm. Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị của thành phố giai đoạn 2014 - 2021 đạt 13,02%. Ðội ngũ cán bộ KH&CN có trình độ cao ngày càng tăng. Tổ chức KH&CN trên địa bàn thành phố có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng; hình thành được 7 doanh nghiệp KH&CN. Số lượng các công trình công bố quốc tế, số lượng đăng ký bảo hộ các sáng chế gia tăng đáng kể, từ năm 2012 đến nay thành phố Cần Thơ có 81 đơn đăng ký sáng chế được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận và 19 văn bằng bảo hộ sáng chế được cấp mới; số đơn sáng chế tăng 4,3 lần và số văn bằng bảo hộ sáng chế tăng 5,4 lần so với giai đoạn trước...

Ðồng chí Trần Việt Trường nhấn mạnh: Một trong những khó khăn, hạn chế của Cần Thơ trong phát triển KH&CN hiện nay chính là vướng mắc về cơ chế, chính sách. Hiện thành phố chưa có cơ chế để thu hút chuyên gia, nhân tài về làm việc; chưa có cơ chế để đặt hàng cán bộ, sinh viên của các trường đại học, đặc biệt là Ðại học Cần Thơ để thực hiện các đề tài nghiên cứu cần thiết cho thành phố, tận dụng nguồn chất xám phong phú... Do đó, đề nghị trong thời gian tới, Trung ương cần bổ sung những cơ chế, chính sách để tạo điều kiện phát triển KH&CN mạnh mẽ; cải cách các thủ tục hành chính, quyết toán tài chính, tạo điều kiện cho các nhà khoa học, doanh nghiệp trong thực hiện các dự án, đề tài. Ðồng thời, cần có giải pháp mới để tận dụng hết các nguồn lực trong xã hội trong phát triển KH&CN, tạo điều kiện để hợp tác quốc tế thuận lợi và hiệu quả.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Trưởng Ðoàn Khảo sát, TP Cần Thơ đã có những bước tiến trong lĩnh vực KH&CN và những thành tựu đáng ghi nhận. Ðồng chí cũng chia sẻ những khó khăn, hạn chế mà Cần Thơ gặp phải; những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu sẽ được đoàn ghi nhận và trình Chính phủ xem xét, giải quyết. Hy vọng rằng, Cần Thơ tiếp tục phát huy những thế mạnh và khắc phục những khó khăn trong thời gian tới.

m Cùng ngày, Ðoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đến khảo sát hoạt động của Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại TP Cần Thơ. Ðồng chí Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo, thành viên Ban Chỉ đạo Ðề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI "Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH - HÐH điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế" làm Trưởng đoàn.

Dự án Vườn ươm được chính phủ Hàn Quốc và Việt Nam khởi công xây dựng vào ngày 23-11-2013, khánh thành vào ngày 14-11-2015. Tổng số vốn đầu tư là 21,13 triệu USD, trong đó vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam 3,43 triệu USD, Chính phủ Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại 17,7 triệu USD để hỗ trợ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật công trình Vườn ươm. Lũy kế đến tháng 9-2022, Vườn ươm đã và đang hỗ trợ 11 doanh nghiệp tham gia ươm tạo tại Vườn ươm, trong đó có 1 doanh nghiệp đã tốt nghiệp, 3 doanh nghiệp đủ điều kiện tốt nghiệp trong năm 2021, 4 doanh nghiệp đang tiếp tục nghiên cứu và 3 doanh nghiệp xin dừng ươm tạo do hoạt động khó khăn.

LỆ THU - MINH HUYỀN

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/can-nhung-co-che-chinh-sach-tao-dieu-kien-thuan-loi-cho-tp-can-tho-phat-trien-khoa-hoc-va-cong-nghe-a151187.html