Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cần phải nhanh chóng sửa đổi quy chế làm việc của Chính phủ

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Tại phiên họp thường kỳ tháng 10 của Chính phủ, đóng góp ý kiến về việc sửa đổi quy chế làm việc của Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và một số thành viên Chính phủ đề nghị tăng cường họp trên mạng điện tử, họp trực tuyến. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, cần phải nhanh chóng sửa đổi quy chế làm việc của Chính phủ, "không để tình trạng chỉ sửa một điều của Nghị định Chính phủ mà kéo dài đến 8 tháng".

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/11/78268.cand