Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cần phát hiện kịp thời, xử lý kiên quyết, triệt để

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Văn bản quy phạm pháp luật là công cụ để đưa các chính sách vào thực tế đời sống. Chỉ cần một chi tiết không đúng trong văn bản quy phạm pháp luật cũng đã có thể dẫn đến hậu quả nặng nề, phức tạp cho cuộc sống của người dân và xã hội.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.29668.qdnd