KTĐT - Phó Chủ tịch UBND TP - Vũ Hồng Khanh vừa yêu cầu huyện Chương Mỹ thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Tập trung chỉ đạo việc rà soát tình hình kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010), chuẩn bị triển khai lập kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2015 và quy hoạch sử dụng đất đến 2020. Đồng thời, huyện sớm chỉ đạo phòng Tài nguyên - Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, củng cố, hoàn thiện và quản lý tốt hệ thống hồ sơ địa chính theo đúng quy định của pháp luật. Rà soát kỹ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân, các tổ chức. Đối với các trường hợp đang sử dụng đất nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND huyện cần có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể. Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu huyện Chương Mỹ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc quản lý, sử dụng đất đai để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục những sai sót ở xã, thôn, hướng dẫn cấp xã tự kiểm tra, ít nhất một năm 2 - 3 lần… N.K