Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, hiện nay cả nước có khoảng 5,5 triệu người khuyết tật (NKT). Trong những năm qua, NKT luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội và toàn thể cộng đồng; đồng thời họ cũng không ngừng tự vươn lên trong cuộc sống. Hệ thống luật pháp, chính sách về NKT cũng đã được ban hành tương đối đồng bộ, đặc biệt là việc Quốc hội có kế hoạch thông qua Luật Người khuyết tật trong kỳ họp tới, tạo ra khung pháp lý về giúp đỡ, chăm sóc NKT, tạo môi trường thuận lợi cho họ tiếp cận học nghề, việc làm và các dịch vụ xã hội cơ bản nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của NKT trong xã hội.

Với sự quan tâm giúp đỡ của toàn xã hội, những NKT đã từng bước hòa nhập với cộng đồng, không ít người trong số họ không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo việc làm cho nhiều người cùng cảnh ngộ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, NKT vẫn phải đối mặt với những khó khăn, rào cản ngăn cách, trong đó đói nghèo là một trong những rào cản chính. Đói nghèo gắn liền với tình trạng thiếu giáo dục, thiếu các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các hạn chế về cơ hội việc làm, sự phân biệt đối xử đối với NKT càng làm cho những thách thức này trở nên phức tạp hơn. NKT thường có nhu cầu nhiều hơn về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhưng họ vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ với các bệnh viện và các trung tâm khám, chữa bệnh. Nhóm NKT là phụ nữ và trẻ em là những đối tượng dễ bị tổn thương và cần có sự quan tâm đặc biệt để ngăn chặn sự phân biệt đối xử về giới. Chăm lo cho NKT là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn xã hội, trong đó có vai trò không kém phần quan trọng của các cơ quan thông tin đại chúng. Mới đây, tại Hội thảo “Báo chí với công tác truyền thông và nâng cao nhận thức về người khuyết tật” được tổ chức tại quận Đồ Sơn, Hải Phòng, các ý kiến tham luận đã đánh giá cao vai trò của báo chí trong hoạt động chăm sóc NKT. Các phương tiện thông tin đại chúng không chỉ viết tin, bài về mảng đề tài nhân đạo, trợ giúp xã hội đối với NKT mà còn tham gia rất tích cực vào các hoạt động cứu trợ, từ thiện, nhân đạo, phát động các phong trào, chiến dịch để tạo nguồn lực trợ giúp cho NKT, như trực tiếp đứng ra hoặc kêu gọi các tổ chức, cá nhân giúp đỡ cho các quỹ xã hội trợ giúp cho NKT. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống xã hội, tin rằng người khuyết tật Việt nam sẽ nhanh chóng vượt qua những khó khăn hằng ngày, hòa nhập với cộng đồng, tự làm việc nuôi sống bản thân và đóng góp cho xã hội. Nguyễn Trần Thùy Chi