Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cần quan tâm hơn nữa công tác phát thanh tuyên truyền ở cơ sở

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Những năm gần đây, hầu hết các Ban văn hóa thông tin của phường, xã đều được lãnh đạo, chính quyền cơ sở luôn quan tâm. Nhiều nơi đã đổi mới dần trang thiết bị để phục vụ công tác phát thanh tuyên truyền.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=68673