Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cần sớm giải quyết tranh chấp đất tại chùa Cảm Ứng

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Vừa qua, KT&ĐT nhận được phản ánh của trụ trì chùa Cảm Ứng là sư thầy Đàm Tuyết về việc gia đình bà Nguyễn Thị Bé đã mượn đất của nhà chùa trong thời gian dài nhưng đến nay không chịu trả lại

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=23006