Cần sớm hoàn thiện các văn bản pháp luật về xã hội hóa y tế

Gốc
(PL)- Sáng 16-6, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã nghe Bộ Y tế giải trình về xã hội hóa công tác khám, chữa bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết việc thực hiện xã hội hóa và tự chủ bệnh viện thời gian qua đã đạt được một số mặt tích cực. Tuy nhiên, qua thực hiện một số bệnh viện có xu hướng chỉ quan tâm đến khoa, phòng, lĩnh vực có thu hoặc tập trung kinh phí và nhân lực để phát triển khu dịch vụ theo yêu cầu; đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cao chưa tương xứng với năng lực, trình độ chuyên môn, nhu cầu khám, chữa bệnh.

Các đại biểu đã nêu ra những tồn tại, bất cập trong việc thực hiện xã hội hóa công tác khám bệnh, chữa bệnh. Đó là do chưa minh bạch tài chính, tài sản công và tư trong các hoạt động xã hội hóa nên dễ sai phạm trong quá trình quản lý tài chính, dễ xảy ra tiêu cực trong liên doanh, liên kết, trong đấu thầu thuốc… Phương thức chi trả dịch vụ y tế hiện nay trong cơ chế tự chủ tài chính sẽ dẫn đến tình trạng dễ lạm dụng xét nghiệm, lạm dụng thuốc, lạm dụng kỹ thuật cao gây thiệt hại cho người bệnh và mất cân đối Quỹ BHYT.

Từ thực trạng này, đại biểu đề xuất sớm hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xã hội hóa trong các bệnh viện công; tăng cường vai trò quản lý nhà nước của Bộ, Sở Y tế, tài chính.

AT

Tin nóng

Tin mới