Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cần tập trung làm rõ ngân sách địa phương chi cho giáo dục

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Theo đó, Thanh tra công tác quản lý các nguồn kinh phí ngoài ngân sách, nguồn huy động từ nhân dân, kinh phí chương trình mục tiêu, nguồn viện trợ từ nước ngoài.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=88530