Nhu cầu du học ngày càng tăng, các trung tâm tư vấn du học càng ăn nên làm ra. Đây là thị trường khá béo bở nên nhiều Cty, trung tâm ra đời, quảng cáo nhiều chương trình rất hấp dẫn.