Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cần thận trọng khi dựng bia Tiến sĩ thời nay

Báo Đại Đoàn Kết
Gốc

Thông tin về dự án “Trung tâm Tiến sĩ Việt Nam” vừa đưa ra đã được dư luận xã hội rất quan tâm, đặc biệt từ các nhà khoa học. Nhìn chung, luồng dư luận phản đối dường như chiếm phần đa số.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2008/11/67828.cand