Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cần thành lập Viện Quy hoạch quốc gia

Đây là một trong những đề xuất mà Tổng hội Xây dựng Việt Nam sẽ đưa ra tại thảo toàn quốc về Quy hoạch, đầu tư và vận hành kết cấu hạ tầng (KCHT) do Tổng hội chủ trì tổ chức...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/12/09/141622/11769