Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” do BTL Bộ đội Biên phòng phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Báo Quân đội nhân dân tổ chức phát động, nhằm xây dựng 1.000 ngôi nhà và một số công trình phúc lợi khác cho đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo đã được hơn 5 tháng...