Để triển khai ứng dụng kết quả các công trình nghiên cứu KH&CN phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, ngày 17.3.2010, Sở KH&CN Cần Thơ đã tổ chức buổi lễ ban giao các kết quả nghiên cứu KH&CN thuộc lĩnh vực nông nghiệp cho Sở NN&PTNT TP Cần Thơ.

Hầu hết các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực này đều có tính khả thi và được triển khai ứng dụng thực tế phù hợp với đối tượng nghiên cứu, như các đề tài/dự án: Nghiên cứu chọn giống và phát triển mạng nhân giống lúa TP Cần Thơ; Xây dựng mô hình trồng hoa từ giống nhân bằng kỹ thuật cấy mô (cúc, vạn thọ) ở An Bình và Long Tuyền, TP Cần Thơ; Nghiên cứu bảo quản tươi kéo dài thời gian tồn trữ trái cam sành, quýt đường và bưởi Năm Roi tại Cần Thơ; Nghiên cứu nâng cao năng suất ương ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergi) áp dụng mô hình nước xanh cải tiến; Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình lúa - tôm càng xanh tại xã Thới Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ; Nghiên cứu chọn tạo giống cho các cây trồng cạn (bắp, đậu xanh, đậu nành) có năng suất cao kháng sâu bệnh… Những kết quả nghiên cứu này đã được ứng dụng vào sản xuất, với các giống mới về cây, con có năng suất, chất lượng cao và đã góp phần rất lớn trong việc phát triển nông nghiệp bền vững. Đây là lần đầu tiên Sở KH&CN Cần Thơ tổ chức bàn giao kết quả nghiên cứu khoa học. Hoạt động này sẽ góp phần tích cực trong việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ nói riêng và của Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Hoàng Oanh (Sở KH&CN Cần Thơ)