Giám đốc sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, ông Lê Hồng Phát cho biết: trong năm 2009, 3 doanh nghiệp đăng ký xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp với khả năng đáp ứng khoảng 6.500 hộ dân. Ba doanh nghiệp này đăng ký tổng diện tích đất là gần 8ha, sau khi xây dựng xong, tổng diện tích sàn có thể đạt hơn hơn 100.000m2. Tổng vốn đầu tư cho các dự án này gần 270 tỉ đồng.

Hiện nay sở Xây dựng Cần Thơ đã có tờ trình gởi lên UBND thành phố Cần Thơ. Nếu UBND TP Cần Thơ có quyết định phê duyệt đầu tư, trong năm 2010 các doanh nghiệp này sẽ khởi công dự án. Vĩnh Kim