Sở NN-PTNT Cần Thơ cho biết, tổng kết năm 2016 SX nông nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức do thời tiết diễn biến bất lợi, phát sinh dịch bệnh, thành phố đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Can Tho: Gia tri SX nong nghiep dat tren 12.500 ti dong - Anh 1

Cần Thơ mở rộng SX lúa trên CĐL và cơ giới hóa

Tăng trưởng kinh tế khu vực nông nghiệp tăng 1,13% (kế hoạch 1,2%). Tổng giá trị SX nông nghiệp đạt trên 12.500 tỉ đồng. Chuyển đổi cơ cây cây trồng gần 1.200ha từ đất lúa sang cây màu có hiệu quả kinh tế cao như dưa hấu, bắp, mè… Chỉ với diện tích gieo trồng 240.000ha nhưng SX lúa đạt sản lượng xấp xỉ 1,4 triệu tấn/năm, vượt 6,5% kế hoạch.

Năm 2017, nông nghiệp TP Cần Thơ đặt mục tiêu “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh hội nhập quốc tế”, khuyến khích nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi, phát triển các mô hình SX hiệu quả thông qua chuyển giao giải pháp tiến bộ kỹ thuật, tăng giá trị SX trên đơn vị diện tích đất.

Trong đó SX lúa trên 216.000ha đạt sản lượng trên 1,3 triệu tấn/năm; SX 11.000ha rau màu và đậu các loại đạt trên 122.000 tấn; hơn 8.000 cây công nghiệp hàng năm với sản lượng trên 8.100 tấn; hơn 16.000 ha cây ăn quả có sản lượng trên 98.000 tấn; nuôi thủy sản trên 10.500 ha đạt sản lượng gần 200.000 tấn. Năm 2017, thành phố phấn đấu xây dựng thêm 7 xã đạt chuẩn NTM.